BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr IX/32/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Stawiskach.

     Na podstawie art. 58 ust. 6 i 7 w związku z art. 5c pkt 1 oraz 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Stawiskach w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 maj 2015 11:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 830 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.