BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2015 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

     Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, stwierdza się:

1. Skarga jest zasadna co do postawionego przez Skarżącą zarzutu, że pracodawca niesłusznie zarzucił Skarżącej spóźnienie do pracy.

2. Skarga jest niezasadna co do zarzutu niewłaściwego prowadzenia przez dyrektora zajęć rewalidacyjnych.

3. Pozostałe zarzuty dotyczą niewłaściwego traktowania Skarżącej przez dyrektora szkoły w miejscu pracy i niewłaściwego wypełniania przez dyrektora obowiązków, a zatem ich ocena należy do Sądu Pracy oraz instytucji sprawujących nadzór pedagogiczny.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 mar 2015 13:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 763 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.