BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VIII/26/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr 46/XI/99 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stawiski, oznaczonej jako działka nr 121 obręb Skroda Mała, gmina Stawiski dla inwestycji pod nazwą: „Przyłącze elektroenergetyczne farmy wiatrowej Grabowo w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, zlokalizowane na gruntach gmin Grabowo, Stawiski, Kolno i Miasta Kolno, Powiat Kolneński, Województwo Podlaskie, pomiędzy istniejącą stacją Elektroenergetyczną 110/15 kV Kolno oraz projektowanym GPZ Farm Wiatrowych Grabowo”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 mar 2015 13:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 780 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.