BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 lutego 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr 46/XI/99 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Stawiski, oznaczonych jako działki:

1) nr: 140, 157, 139 , 771 obręb Romany, gmina Stawiski;

2) nr: 816, 848 obręb Sokoły, gmina Stawiski;

3) nr: 56/2 obręb Lisy, gmina Stawiski;

4) nr: 168, 169 obręb Mieczki Sucholaszczki, gmina Stawiski;

5) nr: 170, 179, 180, 182, 181/3 obręb Jurzec Szlachecki, gmina Stawiski;

6) nr: 385/3, 401, 408, obręb Jurzec Włościański, gmina Stawiski;

7) nr: 85, 50 obręb Jurzec Włościański, gmina Stawiski.

dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwutorowej napowietrzanej linii elektroenergetycznej 400kV od stacji Ełk do stacji Łomża”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 lut 2015 15:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 730 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.