BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 stycznia 2015 roku
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku przez Gminę Stawiski w charakterze członka zwyczajnego.

2. Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, określi Statut przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

§ 2. Do reprezentowania Gminy Stawiski w Stowarzyszeniu ustanawia się Burmistrza Stawisk Krzysztofa Rafałowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2015 09:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 829 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.