BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VI/17/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 stycznia 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski z przeznaczeniem na urządzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, następujących nieruchomości:

1) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/3 o powierzchni 0,0915ha, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Elizy i Grzegorza Sierbińskich;

2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/3 o powierzchni 0,0343ha, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Zbigniewa i Ewy Bazydło;

3) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/3 o powierzchni 0,0525ha, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Juliana Kojro;

4) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 45/1 o powierzchni 0,0097ha, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Adama Michała Dąbrowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/216/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2015 09:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 703 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.