BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/239/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2014 rok.

     Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1-2, Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz.249), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 sty 2014 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1267 razy