BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/237/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości:

1) części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 961/1 o powierzchni ok. 1,0000ha, rodzaj użytków – dr, położonej w obrębie Stawisk. Powierzchnia całkowita działki 961/1 – 1,7000ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00075588/1.

2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 975 o powierzchni 0,3100ha, rodzaj użytków – dr, położonej w obrębie Stawisk. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00075588/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 sty 2014 16:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1529 razy