BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwał Nr XLIII/223/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 listopada 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jurzec Szlachecki na lata 2013 - 2020.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Jurzec Szlachecki na lata 2013 – 2020 przyjęty uchwałą Nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jurzec Szlachecki z dnia 06 listopada 2013r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2013 13:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1535 razy