BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/218/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594); art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/22/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach wprowadza się następujące zmiany:

§ 6. ust.6 otrzymuje brzmienie:

W skład GOKiS wchodzą:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach,
2) Biblioteka Publiczna w Stawiskach,
3) Filia Biblioteczna w Porytem,
4) Stadion Miejski w Stawiskach,
5) Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Stawiskach,
6) Świetlica w Rostkach,
7) Świetlica w Dzięgielach,
8) Świetlica w Porytem,
9) Świetlica w Jurcu Szlacheckim,
10) Świetlica w Budach Stawiskich,
11) Świetlica w Sokołach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lis 2013 10:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1525 razy