BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/216/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 września 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski z przeznaczeniem na urządzenie drogi serwisowej przy obwodnicy Stawisk, następujących nieruchomości:

1) części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/2 o powierzchni 0,0670ha oznaczonej we wstępnym projekcie podziału numerem 41/3, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Elizy i Grzegorza Sierbińskich;

2) części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/2 o powierzchni 0,0260ha oznaczonej we wstępnym projekcie podziału numerem 42/3, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Zbigniewa i Ewy Bazydło.;

3) części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/2 o powierzchni 0,0310ha oznaczonej we wstępnym projekcie podziału numerem 44/3, położonej w obrębie Stawiski, stanowiącej własność Juliana Kojro.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 wrz 2013 15:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1421 razy