BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/214/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 września 2013 roku
w sprawie: ogólnodostępności placów zabaw realizowanych w ramach projektu pn. „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Place zabaw, które zostaną zrealizowane w miejscowościach Stawiski i Poryte w ramach projektu pn. „Urządzenie placów zabaw na terenie gminy Stawiski” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, będą ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie bezpłatne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 wrz 2013 15:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1426 razy