BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na ”Dostawę materiałów polbrukowych” do Szkoły Podstawowej w Stawiskach.
      Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz, 18-400 Łomża, ul. Al.J.Piłsudskiego 117A.

Cena brutto zaoferowana w tej ofercie wynosi: 17.248,36 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Najkorzystniejsza cena.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stawiskach
Danuta Truszkowska

Data powstania: poniedziałek, 17 mar 2008 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 17 mar 2008 22:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 12:36
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2074 razy