BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
      Zgodnie z art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

Zawiadamia się


że w dniu 19 lutego 2008r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-61//07/08 na obiekty infrastruktury technicznej - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości 278 m wraz z przyłączami oraz budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości 210 m i przyłącza na terenie obejmującym działki 4/4, 4/3, 4/1, 8, 17, 3/3, 3/4, 3/5, 2/2, 22/2, 21/1, 27, 14 i 2/3 położonym we wsi Żelazki gm. Stawiski.

      Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 20 lut 2008 11:04
Data opublikowania: środa, 20 lut 2008 11:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:10
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2676 razy