BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje, zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (tzw. część B) wszystkie dane udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej. (BIP).

Za publikację oświadczeń odpowiedzialny jest Burmistrz Stawisk. Inne osoby odpowiedzialne są za ich terminowe dostarczenie.

Oświadczenia i informacje są jawne od momentu ich złożenia (oprócz części B) i niezależnie od woli osób je składających.

Termin publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej nie został określony przez ustawodawcę, zatem powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe zasady udostępnienia oświadczeń przed ich publikacją w BIP reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Data powstania: środa, 19 maj 2004 11:02
Data opublikowania: środa, 19 maj 2004 11:07
Data edycji: środa, 19 maj 2004 00:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 cze 2021 14:59
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 30809 razy
Ilość edycji: 2