BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

      Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

Zawiadamia się


że w dniu 28 grudnia 2007r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Przebudowie i budowie linii energetycznej napowietrznej Nn 0,4 kV oraz przyłączy energetycznych „ na terenie obejmującym część działek 4/4,4/3,4/1,8,17,3/3,3/4,3/5,2/2,22/2, 22/1,27,2/3, i 14 położonych we wsi Żelazki, gm. Stawiski.

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 12:52
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lip 2008 20:03
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3213 razy