BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu dwustopniowym

Urząd Miejski w Stawiskach

Stawiski

086 2785050

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDWUSTOPNIOWYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, woj. podlaskie, pow. kolneński, tel. 086 2785050, www.stawiski.pl, e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl, ogłasza przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i budowę pod klucz kompleksu rekreacyjno - sportowego w Stawiakch, ul. Polowa 12 w skład którego wchodzi:

- hala sportowa,

- sale dydaktyczne,

- łącznik z budynkiem istniejącej szkoły,

- kort do tenisa ziemnego zewnętrzny,

- boiska przyszkolne.(PKWiU: 45.21.6)

Miejsce realizacji: Stawiski, ul. Polowa 12.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) - 15.08.2005.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- cena (koszt) - 70%

- walory architektoniczne i funkcjonalno - użytkowe - 30%

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach (ZP-190) dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w BZP 3/2004, poz. 1185.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miejski w Stawisakch, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, pokój 13, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Bożena Majkrzak, e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl, tel. 0862785050, lok. 13, w godz. 7:30 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miejski w Stawisakch, Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 13.

Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2004 o godzinie 10:00.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2004 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2004 12:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2004 08:50
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2582 razy