BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

działki położonej w Romanach, oznaczonej nr 295 o pow. 0,8000 ha, zabudowanej murowanym budynkiem dwukondygnacyjnym - była szkoła podstawowa, o pow. użytkowej 465,19 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 66,18 m2, KW 28980. Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000, 00 zł.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
budynku po byłej szkole podstawowej, położonego w Wysokim Małym o pow. użytkowej 777,33 m2, wraz z czteroma pomieszczeniami gospodarczymi znajdującymi się w budynku gospodarczym o pow. użytkowej: 5,87 m2, 5,49 m2, 5,79 m2 i 2,84 m2, i dwiema piwnicami o pow. 5,62 m2 i 3,15 m 2 oraz z udziałem w wysokości 0,8510 w działkach oznaczonych nr 63/8 i 63/9 o łącznej pow. 1,14000 ha, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach. Brak KW. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
działki położonej w Zalesiu, oznaczonej nr 10 o pow. 1,1400 ha, rodzaj użytków - nieużytek. KW 27297. Cena wywoławcza 11 000, 00 zł.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, oraz okazanie:

  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Piątnica o/Stawiski do dnia 03 lipca 2007 r.

Przetarg odbędzie się dnia 09 lipca 2007r. o godz. 1130 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.


W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 8 cze 2007 20:00
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2007 22:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2007 12:49
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2039 razy