BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG-KANALIZACJA UL KOSSAKA

BURMISTRZ STAWISK

18 - 520 Stawiski, Plac Wolności 13/15ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:


kanału tłoczonego o średnicy D 50 mm o długości 171 mb z rur PE, sieci kanalizacyjnej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości 18 mb oraz przepompowni.
Termin wykonania zadania ustala się do dnia 30 grudnia 2003 r.

Termin składania ofert do dnia 3 grudnia 2003 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem „Sieć kanalizacyjna ul. Kossaka” w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w dniu 3 grudnia 2003 r. o godz. 10.15, sala nr 15.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 19 i 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).


Szczegółowe informacje, materiały przetargowe oraz dokumentację techniczną (do wglądu) można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Bożena Majkrzak, pok. Nr 13, tel. 086 – 2785050.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Data powstania: piątek, 21 lis 2003 14:05
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2003 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2003 12:05
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2805 razy