BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o cenę

I. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach działając na podstawie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) kieruje zapytanie o cenę materiałów na realizację zadania inwestycyjnego:
„Wymiana pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach”

II. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę „Formularzu oferty”.

III. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru.

IV. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny, 18-520 Stawiski, ul. Polowa 12, sekretariat .
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zapytanie o cenę – materiały na wykonanie dachu SP Stawiski”
w terminie do 10 listopada 2006 r. do godz. 1300.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Sławomir Chodnik – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach, telefon 086 278 56 09.

Data powstania: piątek, 3 lis 2006 09:34
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2006 09:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:51
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2471 razy