BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Unieważnienie przetargu na "Remont stacji uzdatniania wody"

Stawiski, dnia 2006-10-11

BI. 3410 - 4/06

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

zawiadamia się

że przetarg nieograniczony ogłoszony na portalu UZP Nr OWP/2006/09/28-895550 dnia 28 września 2006 na "Remont stacji uzdatniania wody" w Stawiskach, który odbył się w dniu 10 października 2006 r. został unieważniony na podstawoie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówioeń publicznych.

Powodem unieważnienia przetargu jest wysokość najkorzystniejszej oferty, którą Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych "BUDOKAN" Łosiewicz i wspólnicy s.j. 19 - 203 Grajewo ul. Magazynowa 9 przedstawiło w swojej ofercie.

Cena oferowana przewyższa kwotę zaplanowaną jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 12 paź 2006 10:03
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2006 10:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:05
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2124 razy