BIP Gminy Stawiski

Przetarg

BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:


 1. Wtórnika lewostronnego w skali 1:1000 z wykazem właścicieli ulicy Strażackiej położonej w Stawiskach.


 2. Dokumentacji technicznej na w/w ulicę:


  • projekt budowlany drogowy - 5 egz,


  • przedmiar robót - 5 egz,


  • kosztorys inwestorski - 2 egz.


 3. Niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę.


 4. Organizacja ruchu - 3 egz.


Termin wykonania dokumentacji technicznej ustala się do dnia 14 listopada 2003r. Termin składania ofert do dnia 10 października 2003r. do godziny 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem "Dokumentacja ul. Strażacka" w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok nr 13.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w dniu 10 października 2003r o godz. 10.15, sala nr 15.


Oferta powinna zawierać:
 • cenę netto,


 • podatek Vat,


 • cena brutto,


 • oświadczenie o przyjęcie oraz w w/w terminie,


 • oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 19 i 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Szczegółowe informacje i materiały przetargowe można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Bożena Majkrzak pok. Nr 13 tel (086) 278 50 50.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Data powstania: środa, 24 wrz 2003 09:33
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 09:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 mar 2004 16:36
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2354 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.