BIP Gminy Stawiski

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  www.spstawiski.neostrada.pl
  e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl
  tel. 086 278 56 09
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 800 - 1500

 3. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  • strona internetowa www.spstawiski.neostrada.pl.
  • osobiście
  • listownie - za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ----------
 5. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Zakres:
  • wymiana pokrycia dachowego z blachy o pow. 578,91 m2
  • wymiana rynien i rur spustowych,
  • murowanie kominów,
  • wykonanie instalacji odgromowej .

  Sposób finansowania:

  • do 70 % wartości umowy - w roku 2006-10
  • pozostałą część - do 30 stycznia 2007 roku
  • dopuszcza się zmianę układu finansowania w roku 2006 - w miarę posiadanych środków

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Kod CPV - 45453000-7

 6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 7. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy
 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
   o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
 9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryteriumWaga
  Cena100
 11. miejsce i termin składania ofert:
  sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach, ul. Polowa 12 18- 520 Stawiski
  do dnia 2006-07- 31 do godz. 1000
 12. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, 18- 520 Stawiski, ul. Polowa 12
  gabinet dyrektora
  termin otwarcia ofert - 2006-07- 31 o godz. 1005
 13. termin związania ofertą do dnia 2006-08- 29

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 19 lip 2006 10:13
Data opublikowania: środa, 19 lip 2006 10:35
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2354 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.