BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Stawiskach na lata 2022 - 2023

GMINA STAWISKI

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STAWISKACH
NA LATA 2022 - 2023

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062, z późn. zm.) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

LP. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI REALIZUJĄCY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z ART. 6 USTAWY SPOSÓB REALIZACJI TERMINY
1 2 3 4 5
1. Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 –2023. Koordynator Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Burmistrza Stawisk. Do 30 kwietnia 2022r.
2. Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynku Urzędu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności Koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym i informatycznym Aktualizacja do 31.03.2022r.
3. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno – komunikacyjnym. Koordynator + administrator stron internetowych (systemów informatycznych). 1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Bieżące usuwanie barier w dostępie usług realizowanych w Urzędzie i zapobieganie ich powstawaniu.
3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu cyfrowego i informacyjno – komunikacyjnego.
Realizacja w całym okresie działania.
4. Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno komunikacyjnym Koordynator + administrator stron internetowych (systemów informatycznych). 1. Przegląd dostosowania budynku Urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Weryfikacja deklaracji dostępności BIP.
na bieżąco
5. Zapewnienie dostępności alternatywnej Koordynator + administrator stron internetowych (systemów informatycznych). 1. Zinwentaryzowanie zgłoszonych potrzeb wymagających wdrożenia rozwiązań dostępności alternatywnej.
2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego rozwiązań alternatywnych.
3. Działania naprawcze w celu zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań technicznych i prawnych.
4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji.
na bieżąco
6. Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator Ocena stanu realizacji przyjętych zamierzeń. na bieżąco

 

Nazwa podmiotu: Urząd Miejski w Stawiskach

Data sporządzenia: 22.04.2022r.

Dokument opracował: Koordynator dostępności – Magdalena Zabielska

Dokument Zatwierdził: Burmistrz Stawisk – Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 22 kwi 2022 10:43
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2022 10:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 616 razy