BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między Sesjami Rady Miejskiej w Stawiskach od 25 października 2005 r. do 24 listopada 2005 r.

  1. Prowizorium budżetowe na 2006 r. zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku (biuro w Łomży) celem zaopiniowania.
  2. Podpisano umowę na remont odcinka drogi w Sokołach.
  3. Uzyskano pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, celem wykonania przyłącza wodociągowego we wsi Cedry (dotyczy drogi wojewódzkiej). Obecnie trwa wykonanie przyłącza. Nadmienić należy, iż to rozwiązanie umożliwi zaopatrzenie w wodę innych gospodarzy w obrębie tegoż przyłącza.
  4. Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż działek w tych przypadkach, gdzie nie było sprzeciwu mieszkańców z danego terenu.
  5. Zorganizowano spotkanie z wykonawcą dróg w Michnach, Tafiłach i Jurcu i przedstawiono uwagi inwestora, czyli gminy, dotyczące niedociągnięć wykonawcy i uzgodniono, iż płatność rozłożona zostanie na dwie części – druga transza płatna po usunięciu usterek.
  6. Trwają prace na chodniku przy ul. Polowej.
  7. Sprawy bieżące.

Marek Waszkiewicz
Burmistrz Stawisk

Data powstania: piątek, 25 lis 2005 12:03
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2006 12:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 cze 2010 10:51
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3291 razy