BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NA KREDYT

Urząd Miejski w Stawiskach
18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
woj. podlaskie, pow. kolneński, tel. 086 2785050, www.stawiski.pl, e-mail: sekretariat-umstawiski@hi.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony


na usługi bankowe polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego przeznaczonego na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 810.000,00 zł
ze spłatą od 01.07.2004 r. do 01.12.2008 r. w ratach miesięcznych po 15.000,00 zł


Miejsce realizacji: Stawiski.
Termin realizacji (wymagany) - 2003.07.31.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  • cena (koszt) - 100%

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Iwona Ofman
e-mail: sekretariat-umstawiski@hi.pl, tel. 086-2785020, lok. 7, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 7.
Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2003 r. o godzinie 7:40.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2003 r. o godzinie 9:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 7.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7
ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
  • złożą oświadczenie, że nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

  • oferta winna zawierać łączny koszt udzielonego kredytu z uwzględnieniem odsetek, prowizji bankowych, marż itp. oraz harmonogramu spłat.


Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 13:14
Data opublikowania: wtorek, 15 lip 2003 13:15
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2003 12:02
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2504 razy