BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Stawiski, dnia 09 stycznia 2017r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

DRG.271.2.2016

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 652 480,74 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt zł 74/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 09 stycznia 2017r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 1 046 238,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem zł 00/100), w tym 195 638,00 zł podatek VAT; wartość netto: 850 600,00 zł;
b) termin wykonywania w/w zamówienia: 15 października 2017r.;
c) okres gwarancji: 60 miesięcy;
d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. siedziba 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 900 273,56 zł (słownie: dziewięćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy zł 56/100), w tym 168 343,84 zł podatek VAT; wartość netto: 731 929,72 zł;
b) termin wykonywania w/w zamówienia: 15 października 2017r.;
c) okres gwarancji: 60 miesięcy;
d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2017 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2017 14:20
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 13:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 898 razy