BIP Gminy Stawiski

Informacja o wyniku przetargu na zadanie pn. "Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"

Stawiski, dnia 04 sierpnia 2015 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: RF.271.1.2015

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów opublikowanego w BZP pod numerem 181672 - 2015 dnia 17.07.2015r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2. W/w oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta była najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów, tj.: 100 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego zostały złożone również następujące oferty:

  • Oferta nr 1 złożona przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28. Ocena oferty: 99,28 pkt.
  • Oferta nr 2 złożona przez: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia PP 6. Ocena oferty: 81,02 pkt.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 sie 2015 10:36
Data opublikowania: środa, 5 sie 2015 11:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 15:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 951 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.