BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz o zmianie lokalizacji PSZOKu

INFORMACJA

     Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) informujemy, że w dniu 25 czerwca 2015 r. podpisana została umowa, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno na realizację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stawiski”. Umowa obowiązywać będzie do 30.06.2016 r.

     Ponadto, uległa zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK obecnie mieści się na terenie miasta Stawiski przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach przy ul. Polowej 21.

PSZOK otwarty jest w każdy piątek i sobotę w godzinach od 9:00 – do 18:00.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2015 15:23
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2015 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1992 razy