BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybór oferty do realizacji na przebudowę drogi w Sokołach

Zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia:

W wyniku przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokoły wraz z odprowadzeniem opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej" który odbył się w dniu 2 listopada 2005 r. została wybrana do realizacji oferta

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego "UNIDROG" Sp. z.o o 19 - 203 Grajewo ul. Robotnicza 4 za kwotę brutto 73 162,78 zł.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 7 lis 2005 14:22
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2005 14:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lis 2005 14:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2058 razy