BIP Gminy Stawiski

Burmistrz Stawisk ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę części parkingowej działki nr 1026/1 o pow. całkowitej 0,22 ha położonej w Stawiskach będącej własnością gminy Stawiski, mającej urządzoną Księgę Wieczystą Nr 26998

Dzierżawa na okres 12 miesięcy

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 150 złotych.

Wadium 20 złotych

Wadium należy wpłacić do dnia 9 listopada 2005 r. na rachunek nr 93876210220031609720000030 BS Piątnica o/Stawiski

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na wskazany rachunek w określonym terminie oraz złożenie pisemnej oferty do dnia 10 listopada 2005 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG NA DZIERŻAWĘ”.

Postępowanie przetargowe prowadzi komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Stawisk. Kwalifikacja ofert do części niejawnej przetargu nastąpi w dniu 14 listopada 2005 r. o godz. 1300.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę,
  2. datę sporządzenia oferty
  3. określenie sposobu zagospodarowania nieruchomości,
  4. ofertowy roczny czynsz dzierżawy wyższy niż wywoławczy,
  5. dowód wpłacenia wadium.

Wpłat należności zaoferowanej w przetargu należy dokonywać w terminie określonym w umowie dzierżawy.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie, w przypadku gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji zadań publicznych gminy.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 14 paź 2005 10:52
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2005 10:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 gru 2005 13:52
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1963 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.