BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

OBWIESZCZENIE

GN.6825.1.2014

z dnia 15 września 2014r.

Na podstawie ustawy art.17 ust. 4. z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),

Burmistrz Stawisk

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego następujących nieruchomości - działek przeznaczonej do komunalizacji:

  1. Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 735/4 o powierzchni 208m2,
  2. Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 999/1 o powierzchni 93 m2,

Spis inwentaryzacyjny wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 7 oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń od 15 września 2014r. na okres 30 dni.

W okresie wyłożenia można zgłaszać uwagi i zastrzeżenia odnośnie komunalizowanej nieruchomości w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach i w pokoju nr 7.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 15:07
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2014 15:11
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 08:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2231 razy