BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk

podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004r. nr 261. poz. 2603 z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Stawiskach na tablicy ogłoszeń zostaje wywieszony i wyłożony do wglądu (p.8) na okres 21 dni oraz opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego w Stawiskach www.stawiski.pl/bip wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Stawiski.

Nieruchomości położone są we wsi:

  • Barżykowo,
  • Budy Stawiskie,
  • Budziski,
  • Chmielewo,
  • Dzierzbia,
  • Jurzec Szlachecki,
  • Jurzec Włościański,
  • Kuczyny,
  • Wysokie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 w/w ustawy mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa w terminie 6 tygodni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pokój nr 8.

Data powstania: środa, 5 paź 2005 11:33
Data opublikowania: środa, 5 paź 2005 11:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2006 12:38
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3242 razy