BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania (Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski)

Stawiski, dnia 09 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

 

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.3.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski opublikowanego w BZP pod numerem 155552-2014 dnia 08.05.2014r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu nie wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera? W oferowanym przez nas pojeździe wszystkie miejsca znajdują się za siedzeniem kierowcy i w tym przypadku nie istnieje konieczność zastosowania poduszki powietrznej pasażera.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuścił taką zmianę. Na stronie Zamawiającego jest informacja o zmianie treści ogłoszenia (w opisie przedmiotu zamówienia).

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu wyposażony w kierownicę regulowaną w jednej płaszczyźnie?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuścił taką zmianę. Na stronie Zamawiającego jest informacja o zmianie treści ogłoszenia (w opisie przedmiotu zamówienia).

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu wyposażony w fotel kierowcy bez podłokietnika?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu wyposażony w tylne drzwi dwuskrzydłowe z ogrzewanymi szybami bez wycieraczek?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie 5: Z uwagi na możliwość obniżenia ceny zakupu pojazdu i zaproponowania bardziej konkurencyjnej ceny pojazdu – zwracamy się z prośbą o obniżenie okresu gwarancji bez limitu kilometrów do 24 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STAWISKI

Data powstania: piątek, 9 maj 2014 15:31
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 15:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1348 razy