BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 18 marca 2014r.

GN.6840.8.2013

Burmistrz Stawisk
informuje

iż w dniu 06 marca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Budach Stawiskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 380 o pow. 0,2200 ha, rodzaj użytków –Ps IV, W-ŁIV, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028064/8, stanowiącej własność gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 3 500,00 zł.

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 3 550,00 złotych /słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Witold Synowczyk.

 

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: środa, 19 mar 2014 14:06
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1281 razy