BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane

Rodzaj zamówienia

 • Roboty budowlane
 • SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

  NazwaUrząd Miejski w Stawiskach
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówBożena Majkrzak
  AdresPlac Wolności 13/15
  Kod pocztowy18 - 520
  MiejscowośćStawiski
  WojewództwoPodlaskie
  Telefon086 278 50 50
  Faks086 278 55 33
  e-mailwrg-umstawiski@hi.pl
  Adres internetowy (URL)www.stawiski.pl
  www.stawiski.pl/bip

  CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Tak
  Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr 65 poz. 14700 z dnia 05/04/2005

  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)

  415 345.85 EUR

  SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA

 • Roboty budowlane
 • II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Przetarg nieograniczony

  II.3) NOMENKLATURA

  II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot45.23.31.20-6
  Dodatkowe przedmioty45.23.31.20-6

  II.5) KRÓTKI OPIS

  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 2,9 km,chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm - 2 398,65 m2, wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm - 1002,00 m2, zieleńców o powierzchni 2103,25 m2 i kanalizacji deszczowej z rur PCV ciśnieniowych sr. 200 i 250 mm o długości 742 mb.

  SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  II.1) UDZIELENIE I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

  Oznaczenie oferty częściowej 2Nr części: 1
  Nazwa wykonawcyLider Konsorcjum Przedsiębiorstwo
  Wielobranżowe Ryszard Zieja
  Adres18-400 Łomża
  Telefon086 216 07 80
  Faks086 216 07 80

  III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną(bez VAT)

  Cena 1 680 821,60

  WALUTA PLN

  SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Data 23/06/2005

  LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

  2

  Zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Stawiski współfinansowane z programy ZPORR
  Data powstania: piątek, 8 lip 2005 10:51
  Data opublikowania: piątek, 8 lip 2005 10:52
  Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2005 12:25
  Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Artykuł był czytany: 2808 razy