BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty (Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 15 października 2013 roku

 

Nr sprawy: OPS 8125.3.2013Informacja o wyborze oferty


Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OPS 8125.3.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski”

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski wybrano ofertę nr 1 firmy: 

 

 

PPHU AGAZA
Agata Zejer
Barszczewo 2A
16-070 Choroszcz

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. W kryterium cena przedmiotu zamówienia oferta uzyskała łącznie 100 punktów.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu uzyskali następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
cena brutto

Łączna punktacja

1

PPHU AGAZA
Agata Zejer
Barszczewo 2A
16-070 Choroszcz

100

100

2

Hotel SELMENT
Szeligi 9
19-300 Ełk

97

97

 

Informujemy, że umowa zostanie podpisana w dniu 21 października 2013 roku z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, czyli po upływie 5 dni od dnia przesłania informacji faxem.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach

Izabela Łoszewska

 

Data powstania: środa, 16 paź 2013 10:51
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 30 paź 2013 09:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1623 razy