BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Stawisk ogłasza przetarg ustny ograniczony:
na sprzedaż lokalu użytkowego dwukondygnacyjnego, przeznaczonego na działalność usługową, o powierzchni użytkowej 115,3 m2 wraz z udziałem 0, 2350 w częściach wspólnych budynku i działki nr 557/2 o powierzchni 576 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr 1014 położoną w Stawiskach przy Placu Wolności nr 5.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które przedstawią:

  1. aktualny pełny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi i regulowaniem składek obowiązkowych ubezpieczeniowych;
  3. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć powyższe dokumenty do dnia 11.07.2005 r.

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu, lista osób uprawnionych wywieszona zostanie w lokalu Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 13.07.2005 r.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 58 000 zł.

Wadium w wysokości 5.800 zł.

Ustalone wadium wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach w BS Piątnica O/Stawiski numer: 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 na dwa dni przed przetargiem (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy).

Nieruchomość obciążona jest służebnością przejazdu i przejścia od ul. Długiej na rzecz użytkowników nieruchomości oznaczonej nr 557/1

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2005 r. o godz. 1030 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

  • oferent, który wygra przetarg odstąpi od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w wyznaczonym terminie,
  • oferent nie uiści ceny nabycia w terminie 14 dni po przetargu,
  • żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lokalu.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu (przelewem na wskazany przez oferenta rachunek bankowy).

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Data powstania: środa, 22 cze 2005 13:33
Data opublikowania: środa, 22 cze 2005 13:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lip 2005 09:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2036 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.