BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 19 marca 2013 r.

GN.6870.14.2013

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  1.  

LM1L/00051111/3

953/93

0,2454ha

Stawiski

Rodzaj użytków  B-Ps III

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest  pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne

Sprzedaż

50 000,00 + VAT 11 500,00

Brutto: 61 500,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 2 maja 2013r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Dodatkowe informacja można uzyskać w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 20 mar 2013 14:22
Data opublikowania: środa, 20 mar 2013 14:23
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2481 razy