BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki przetargu - II przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 11 marca 2013r.

GN.6840.1.2012

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 1 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Mieczkach Sucholaszczkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 6/1 o pow. 0,4900ha, rodzaj użytków – Bi, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026739/7, stanowiącą własność gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono dwóch uczestników.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 47 000,00 zł

VAT: 10 810,00 zł

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 47 940,00 złotych netto, 58 966,20 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 20/100).

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Jan i Agnieszka Konopka.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 15:40
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 15:41
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2013 12:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1676 razy