BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 18 grudnia 2012r.

GN 6870.80.2012

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

LM1L/00047789/5

676/2

0,0335ha

 

Stawiski            

Działka gruntu,

rodzaj użytków - Bi

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości

12 000,00 + 23% VAT

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

2.

LM1L/00047789/5

676/3

0,0279ha

 

Stawiski           

Działka gruntu rodzaj użytków - Bi

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości

10 000,00 + 23% VAT

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3.

LM1L/00047789/5

676/4

0,0282ha

 

Stawiski            

Działka gruntu rodzaj użytków - Bi

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości

9 000,00 + 23% VAT

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

4.

LM1L/00028065/5

17

0,0700ha

Jurzec Szlachecki

Działka gruntu rodzaj użytków - Ps

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości

3 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  1 lutego 2013r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.


Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 7 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 86 278 52 23.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 20 gru 2012 09:33
Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2012 09:36
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2646 razy