BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża na terenie gminy Stawiski.

 

     Na podstawie art.17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.poz.647) oraz uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach  nr XXIII/112/12 z dnia 27 lutego 2012 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie Gminy Stawiski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 grudnia 2012 r. do 14 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach w godzinach od 7:30 do 15:45.

Dyskusja publiczna na przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2013 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sala konferencyjna ), Plac Wolności 13/15.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

     Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15,pok. nr 10 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2013 r.


Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: środa, 19 gru 2012 15:00
Data opublikowania: środa, 19 gru 2012 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1977 razy