BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Stawiski, dnia 21 listopada 2012 r.

GN.6870.74.2012

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

LM1L/00027928/6

191

0,2300ha

Poryte

N - nieużytek

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

6 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

2

LM1L/00026733/5

 

14

0,6100ha

Żelazki

N - nieużytek

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

10 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3

LM1L/00028062/4

733

0,3800ha

Sokoły

R – grunty orne

N - nieużytek

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

10 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

4

LM1L/00026732/8

12

0,2300ha

Lisy

N- nieużytek

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

6 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

5

LM1L/00028980/5

796

0,7100ha

Romany

N - nieużytek

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

10 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

6

LM1L/00028062/4

730

0,1100ha

Sokoły

K –użytki kopalne

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

dzierżawa

Czynsz dzierżawny 62,00zł + 23%VAT

Dzierżawca płaci czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą umowa dzierżawy

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  4 stycznia 2013r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczData powstania: piątek, 23 lis 2012 13:18
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 13:19
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2445 razy