BIP Gminy Stawiski

OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, woj. podlaskie, pow. kolneński,
tel. 086 2785050, www.stawiski.pl, e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. 550 - lecia Stawisk i dojazdów bocznych o łącznej długości 577 mb.(PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Stawiski.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2003.09.30.
Wadium - 5.982 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 90%
warunki płatności - 10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego,
lok.: Urząd Miejski w Stawiskach, 13, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Bożena Majkrzak,
e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl, tel. 086-2785050, lok. 13, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 13.
Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2003 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 15.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7
ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 9 cze 2003 14:33
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lip 2003 07:39
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2261 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.