BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej

SZKOŁA PODSTAWOWA W PORYTEM

ul. Szkolna 23, 18-520 Stawiski

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w PorytemTermin wykonania dostawy ustala się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy z dostawcą.

Termin składania ofert do dnia 08 luty 2005 r. do godziny 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem "Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Porytem" w gabinecie dyrektora (Poryte, ul. Szkolna 23).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szkoły Podstawowej w Porytem w dniu 08 luty 2005 r. o godz. 10.15, gabinet dyrektora.


Oferta powinna zawierać:
  • cenę netto,


  • podatek Vat,


  • cenę brutto,


  • oświadczenie o przyjęciu terminu dostawy,


  • oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

KRYTERIUM: cena.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania z ofertą 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w gabienecie dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem w godzinach pracy, tj. 7.30 - 14.00

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Marianna Doliasz, tel (086) 278 86 82.


Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2005 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2005 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lut 2005 12:53
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2601 razy