BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 11 stycznia 2012r.

GN 6870.2.2012

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow.

nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.        

LM1L/0001049/2

519 

0,0456ha

 

Stawiski

ul. Zjazd 5

Lokal mieszkalny nr 2

/27,55m2, 8,70m2 i 10,40m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

5 409,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  23 lutego 2012r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 12 sty 2012 08:21
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2012 08:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2610 razy