BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 20 grudnia 2011r.

GN.6840.14.2011

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 12 grudnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/91 o powierzchni 6,1027ha, rodzaj użytków – PsIII, Lz-PsIII, Lz-PsIV, B-PsIII, N, położonej w Stawiskach, stanowiącej własność gminy Stawiski, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00051111/3.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 350 000,00 zł

VAT: 80 500,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 430 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 70 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia netto: 3 500,00 zł

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości cenę netto: 353 500,00 złotych /słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100/. Cena brutto wynosi 434 805,00 zł /słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięć złotych 00/100/, w tym VAT (23%) 81 305,00zł.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Józef Andrzej Dzięgielewski

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 15:30
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 15:36
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1654 razy