BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 19 grudnia 2011r.

GN.6840.16.2011

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 12 grudnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/87 o powierzchni 0,8361ha,  rodzaj użytków – Ps-III, B-PsIII, N, położonej w Stawiskach, stanowiącej własność gminy Stawiski, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00051111/3, stanowiącą własność gminy Stawiski

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 80 000,00 zł

VAT: 18 400,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 98 400,00 zł

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 80 800,00 złotych
/słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100 złotych/. Cena brutto wynosi 99 384,00 złotych /słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 00/100 złotych/ w tym VAT (23%) wynosi 18 584,00 złotych.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Józef Andrzej Dzięgielewski

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 15:43
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1491 razy