BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu (sprzedaż działki położonej w Dzięgielach)

Stawiski, dnia 02 września 2011r.

GN.6840.2.2011

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 26 sierpnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 96 o pow. 0,6000 ha, rodzaj użytków – RIVb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/9, stanowiącą własność gminy Stawiski Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości  18 000,00 zł /słownie: osiemnaście tysięcy złotych/

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 18 180,00 złotych /słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Michał Sokołowski.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 2 wrz 2011 15:13
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2011 15:15
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1777 razy