BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie o wyborze oferty (Dowóz uczniów do przedszkola oraz szkół z terenu gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 18 sierpnia 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

 

Nr post.: SGiT.271.2.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do przedszkola oraz szkół z terenu gminy Stawiski” ogłoszonego w BZP pod nr 239072 w dniu 10.08.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 2, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki, 18 – 420 Jedwabne, Pl. 250 – lecia 7, która zaoferowała cenę brutto: 1 040,58zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych 58./100),

 

Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

 

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na Dowóz uczniów do przedszkola oraz szkół z terenu gminy Stawiski, zostały złożone również oferty:

1.      Oferta nr 1, złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. 18 – 400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 88, która zaoferowała cenę brutto: 1 280,43zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt z 43./100)

Ocena oferty nr 1: 81,27 pkt.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 18 sie 2011 15:39
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2011 15:40
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1562 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.